12

Proměna členité budovy

22.1.2016

Sjednocení několika etap výstavby fasádou.